linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

Material i ett cirkulärt samhälle – Återvinning KTH


Om kursen

Den här kursen är en påbyggnadskurs till Introduktion till material i ett cirkulärt samhälle. Kursen sammanfattar kunskapsläget inom cirkulär ekonomi och återvinning av material. Kursen inkluderar nedanstående delar:

  1. Vad är återvinning?
  2. Olika material och processer för återvinning
  3. Öppna och slutna system för återvinning
  4. Standarder och återvinning i ett cirkulärt samhälle

Du examineras kontinuerligt genom att svara på frågor som hör till varje del. Examineringen sker genom frågor som rättas automatiskt och reflektionsuppgifter. För att bli godkänd måste du svara rätt på alla frågor. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan svara på frågorna. Genom reflektionsfrågorna får du stanna upp och ge svar utifrån ditt eget perspektiv. Dessa betygssätts inte.

I serien Material i ett cirkulärt samhälle ingår utöver denna kurs även de två kurserna Introduktion till Material i ett cirkulärt samhälle och Material i ett cirkulärt samhälle – Metaller.

Förkunskaper

Du kan läsa kursen utan ämnesspecifika förkunskaper. Kursen är inte lärarledd och du går den i din egen takt.

Kursledning

Bild på Andreas Feldmann

Andreas Feldmann

Docent i Industriell Ekonomi med specialisering mot Resurseffektiva och hållbara värdekedjor.

Frequently Asked Questions

Enroll