linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

Introduktion till Material i ett cirkulärt samhälle KTH


Om kursen

Cirkulär ekonomi kan numer anses vara en etablerad del av omställningen till ett hållbart samhälle. Men vad betyder det egentligen och vad är nytt? Den här kursen ger dig en introduktion till cirkulär ekonomi med fokus på material. I denna introduktionskurs får du lära dig vad cirkulär ekonomi är, hur det förhåller sig till hållbar utveckling samt viktiga principer för cirkulär ekonomi. Som påbyggnad till denna introduktionskurskurs, finns en kurs om återvinning och en kurs om metaller.

Du examineras kontinuerligt genom att svara på frågor som hör till varje del. Examineringen sker genom frågor som rättas automatiskt och reflektionsuppgifter. För att bli godkänd måste du svara rätt på alla frågor. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan svara på frågorna. Genom reflektionsfrågorna får du stanna upp och ge svar utifrån ditt eget perspektiv. Dessa betygssätts inte.

I serien Material i ett cirkulärt samhälle ingår utöver denna kurs även de två kurserna Material i ett cirkulärt samhälle – Återvinning och Material i ett cirkulärt samhälle – Metaller.

Förkunskaper

Du kan läsa kursen utan ämnesspecifika förkunskaper. Kursen är inte lärarledd och du går den i din egen takt.

Kursledning

Bild på Andreas Feldmann

Andreas Feldmann

Docent i Industriell Ekonomi med specialisering mot Resurseffektiva och hållbara värdekedjor.

Vanliga frågor

Enroll