linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

Material i ett cirkulärt samhälle – Metaller KTH


Om kursen

Den här kursen ger dig grundläggande insikter i cirkulär ekonomi och återvinning av metaller. Du kommer också att få en förståelse för de vanligaste metallernas återvinning och deras roll i ett hållbart samhälle i en cirkulär ekonomi. Under kursen går vi igenom:

 • Grunderna i de vanligaste metallers egenskaper och olika användningsområden
 • Grunderna i de vanligaste metalliska materialens framställning
 • Återvinning av metaller samt deras miljöavtryck
 • Grunderna i cirkulär ekonomi

Kursen ges online, utan schemalagda träffar, och kan följas i fri takt. Du kan läsa kursen utan ämnesspecifika förkunskaper. Kursen består av fem delar:

 1. Introduktion till metaller
 2. Egenskaper hos metaller
 3. Klassificering av viktiga metaller
 4. Framställning av de vanligaste metallerna
 5. Återvinning och miljöperspektiv

Du examineras kontinuerligt genom att svara på frågor som hör till varje del. Examineringen sker genom frågor som rättas automatiskt. För att bli godkänd måste du svara rätt på alla frågor. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan svara på frågorna. Efter godkänd kurs har du lärt dig att:

 • Förklara vad som karaktäriserar metalliska material och beskriva egenskaper och användningsområden och framställningsprocesser för de vanligaste metalliska materialen.
 • Resonera insiktsfullt om styrkor och svagheter för olika metalliska material både ur användar- och hållbarhetsperspektiv.
 • Förklara hur processen ser ut för olika metallers återvinning i en cirkulär ekonomi med låg miljöbelastning.
 • Förklara vad cirkulär ekonomi är samt förklara viktiga begrepp inom cirkulär ekonomi

Kursen är en av tre kurser inom ämnet cirkulär ekonomi för yrkesverksamma och en del av initiativet Material i ett Cirkulärt Samhälle. I serien ingår utöver denna kurs även de två kurserna Introduktion till Material i ett cirkulärt samhälle och Material i ett cirkulärt samhälle – Återvinning.

Du examineras kontinuerligt genom att svara på frågor som hör till varje del. Examineringen sker genom frågor som rättas automatiskt och reflektionsuppgifter. För att bli godkänd måste du svara rätt på alla frågor. Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan svara på frågorna. Genom reflektionsfrågorna får du stanna upp och ge svar utifrån ditt eget perspektiv. Dessa betygssätts inte.

Förkunskaper

Du kan läsa kursen utan ämnesspecifika förkunskaper. Kursen är inte lärarledd och du går den i din egen takt.

Kursledning

Bild på Peter Samuelsson

Peter Saumuelsson

Teknologie doktor

Frequently Asked Questions

Enroll